Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Azerbaycan'a Üretim Amaçlı Tütün İthalatında Uygulanan Gümrük Vergisi Geçici Olarak Sıfırlanmıştır

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 19/03/2022 tarih ve 104 No’lu Kararı ile (28/03/2022 tarihinde yayınlanmıştır) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre; 2403 19 1001 ve 2403 19 9001 tali alt pozisyonlarda yer alan üretim amaçlı tütünün ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisi (1 kg / 1 ABD Doları) 31 Aralık 2023 tarihine kadar sıfırlanmıştır.