Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Filipinler'de Eylül-2020 Dönemi Yatırım İstatistikleri Yayınlandı

Filipinler’e doğrudan yabancı yatırımlar son yıllarda önemli bir artış trendi göstermiştir. Nitekim 2019 yılı sonu itibarıyla Filipinler 7,65 milyar ABD Doları tutarında doğrudan yabancı yatırım çekmiştir. Ancak COVID-19 pandemisi sebebiyle dünyada yaşanan ekonomik durgunluk sebebiyle Filipinler’e doğrudan yabancı yatırımların 2020 yılında düşmesi beklenmektedir.

2020'nin ilk dokuz ayında, onaylanan toplam yabancı yatırımlar 75.6 milyar Peso (yaklaşık: 1,5 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemindeki 278 milyar Pesoya göre (yaklaşık: 5,5 milyar ABD Doları) %72,8 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Söz konusu dönemde, PEZA (Filipinler Serbest Ekonomik Bölgeleri) bünyesinde alınan onaylanmış yatırımlar 42,7 milyar Filipinler Pezosu olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, 2019 yılının Ocak-Eylül dönemine göre %26,4 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, pozitif yönlü tek artış serbest ekonomik bölgelerde gerçekleşmiştir. Öte yandan, onaylanmış yatırımların %56,5’i PEZA kaynaklıdır.

Ocak-Eylül 2020 döneminde en fazla yatırım taahhüdü veren ülke ABD olmuştur. İlgili dönemde, ABD’nin taahhütleri 22 milyar Filipinler Pezosu (yaklaşık 500 milyon ABD Doları) seviyesindedir ve toplam yatırım taahhütlerinin %29,1’ini oluşturmaktadır. ABD’yi 14,7 milyar Pezo ve %19,4’lük payı ile Çin ve 13 milyar Pezo ve %17,1 payı ile İngiltere, 5,7 milyar Pezo ve %7,6 payı ile Singapur ve 5 milyar Pezo ve %6,7 payı ile Japonya izlemiştir.

Ocak-Eylül 2020 döneminde yatırım taahhütleri sektörel bazda incelendiğinde birinci sırayı 27,2 milyar Pezo tutarındaki taahhüt ve %36 payı ile “İmalat Sanayii” alırken, “Ulaşım, Taşımacılık ve Depolama” faaliyetleri 23,5 milyar Pezo ve %31 payı ile ikinci sırayı almıştır.

Yatırımların bölgelere göre dağılımında, başkent Metro Manila (NCR) 35,2 milyar Pezo tutarındaki toplam taahhütler ile toplam payın %46,6’sını almıştır.

Ocak- Eylül 2020 döneminde net doğrudan yabancı yatırımlarda 2019 yılının aynı dönemine göre %892 gibi önemli bir artış oranı ile Japonya ilk sırayı almış ve  472,92 milyon ABD Doları yatırım gerçekleştirmiştir. İkinci sıradaki Hollanda’nın 215,45, üçüncü ABD’nin net doğrudan yabancı yatırımı ise 129,59 milyon ABD Doları olmuştur. Yine, Singapur’un Ocak-Eylül 2020 dönemindeki yatırımlarında 2019 yılının aynı dönemine göre %45 dolayında bir artış gerçekleşmiş olup ülkenin bu dönemdeki net yatırımları 120,06 milyon ABD Doları olarak kayıtlara geçmiştir.

Tayvan (ROC)’ın net doğrudan yabancı yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,85 oranında azalarak 49,98 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Çin tarafından çekilen doğrudan yabancı yatırımlarda da COVID-19 etkilerine bağlı olarak yavaşlayan inşaat sektörünün etkisiyle %69,12 oranında bir gerileme gerçekleşmiş ve 31.71 milyon ABD Doları olarak veriler kaydedilmiştir. Yine, Güney Kore ve Hong Kong tarafından yapılan doğrudan yatırımlarda da %36,18 ve %89,16 oranında gerileme gerçekleşmiştir.

Ocak-Eylül 2020 döneminde toplam doğrudan net yabancı yatırımlar 4,83 milyar ABD Doları olarak ölçülmüştür. 2019 yılının aynı dönemine göre %8,65 oranında düşüş kaydedilmiştir.