Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Türkmenistan'Da Yabancı Ülke Araçlarından Alınacak Taşımacılık Ücretleri Yenilendi

Türkmenistan Uluslararası Karayolu Taşıyıcıları Birliğince, Türkmenistan'dan transit geçiş yapacak araçlarla doğrudan yük indirme yapacak yabancı araçların tabi olacağı yeni ücretleri yayınlamıştır. Bu çerçevede, 14 Eylül 2022'de Türkmenistan Devlet Başkanın, Türkmenistan'a giriş yapacak veya transit geçiş yapacak yabancı devletlerin motorlu taşıt sahiplerinden alınacak tek tip ücret ve harç miktarlarını belirleyen yeni bir kararname imzaladığı anlaşılmaktadır.  Yeni Karar incelendiğinde, transit geçişte alınacak ücretlerde artış yapıldığı görülmektedir. Örneğin önceki uygulamada sabit 75 $ alınırken artık aracın tonajına göre 10 tona kadar 130 $, 10-20 tona 180 $, 20 ton üzerine ise 250 $ ücret alınacağı,  görülmektedir.

Keza doğrudan taşımada da ücretler değiştirilmiş, sabit 130 $ yerine yine tonaja göre 10 tona kadar 55 $, 10-20 ton arasına 75$, 20 ton üzerine 100 $ ücret alınarak indirime gidildiği görülmüştür.

 

Bunlar yanında;

1) Araç sahiplerinin üçüncü şahıslara karşı 3 aya kadar olan hukuki sorumluluk sigortası için ücret alınacağı(100 $),

2) Alınacak akaryakıt için litre başına fark ücret isteneceği(0,20$),(İran hariç)

3) Tarım ve Çevre Bakanlığı Bitkisel Üretim Karantina Hizmeti hizmetleri için ücret alınacağı(Transitte 5$),

4) Bunlar yanında Lebapta Amu-Derya Nehri üzerindeki otomobil köprülerinde geçiş ücreti (40,60,80 $),

5) Araç kotaları aşıldığında ayrıca araç başına 150 $,

 

anlaşılmaktadır.

 

Yeni tarifeler 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacak.