Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yedi Bakanlığa Bağlı Proje Yönetim Kurumları Tasfiye Ediliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 22 Eylül 2022 tarihinde sermaye inşaatı alanında inşaat yönetimi faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik tedbirlere ilişkin bir karar imzalamıştır.

Belgeye göre, 1 Ocak 2023'ten itibaren yedi bakanlığa bağlı teknik müşavirlik kurumları tasfiye edilmiştir - Okul Öncesi Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Bakanlığı, Yüksek ve Orta Özel Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Spor Geliştirme Bakanlığı ve Kamu Yönetimi ve Toplum Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı inşaat yönetiminin bölgesel şubeleri.

Söz konusu kurumların yetkileri altındaki projeler, vilayetler ve Taşkent şehri khokimyatlarına bağlı “Tek Müşteri Hizmetleri” teknik müşavirlik firmalarına aktarılacak.

Buna karşılık, 1 Ocak 2023'e kadar söz konusu teknik müşavirlik firmaları, kamu şirketlerine dönüştürülecek.

Tasfiye edilen proje yönetimi kurumlarına, khokimiyatlarla birlikte sözleşmeye göre devreye alma tarihi 2022 olan tesislerin inşaat işlerini 1 Aralık'a kadar tamamlamaları talimatı verildi.

1 Ocak 2023'ten itibaren, sosyal ve endüstriyel altyapı ve diğer merkezi kaynakların geliştirilmesine yönelik programlar aracılığıyla finanse edilen tesisler için, teknik müşavirliğe yönelik iş planları olarak kurucuları (bakanlıklar ve bölümler, khokimiyatlar) tarafından Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı ile koordineli onaylanır.

Teknik müşavirlik müdürlerinin, işin kapsamına göre iç yapıyı değiştirmelerine ve personel tablosunu revize etmelerine ve performansı iyileştirmelerine izin verilmiştir.

Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı, teknik müşavirlik faaliyetlerini koordine edecek, müdürlerinin ve yardımcılarının görevden alınmasını koordine edecek ve onlardan raporlar alacaktır.

Bu amaçla, İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı'nın bölgesel ana birimlerinin personel alım birimleri optimize edilerek, Bakanlık bünyesinde 14 çalışandan oluşan Teknik Müşavirlik Faaliyetlerini Koordinasyon ve İzleme Dairesi Başkanlığı oluşturulmaktadır.

Ayrıca, kamu ihale kanunu kapsamında seçilen yabancılar da dahil olmak üzere girişimcilerin proje dokümantasyonunun geliştirilmesinde danışmanlık hizmetleri, proje yönetim hizmetleri, teknik kontrol hizmetleri sağlamak üzere her bölgede en az 10 tesis dahil edilmesi planlanmaktadır.

1 Ocak 2023'ten itibaren, teknik müşavirlikler tarafından benzersiz ve özellikle önemli kamusal öneme sahip projelerin taslak tasarımının geliştirilmesi için bir mimari yarışma düzenlenmesi için zorunlu bir prosedür tanıtılmaktadır. (Gazeta.uz)