Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Cumhurbaşkanı Yeni Kararı İmzaladı

Cumhurbaşkanı'nın "Ticari işletmelerin ihracat potansiyelinin daha da genişletilmesine yönelik önlemler hakkında" Kararı kabul edildi.

Belgeyle 1 Kasım 2022'den itibaren:

  • - bir ihracat sözleşmesi çerçevesinde teslim alınmayan döviz tutarı, ihracat için tahsil edilen malların toplam bedelinin %5'ini geçmiyorsa, vadesi geçmiş alacak sayılmaz ve işletmeye para cezası uygulanmayacak;
  • - ihracatçı kuruluşlara kâr vergisi ve ciro vergisi için vergi matrahının azaltılması şeklindeki kolaylıklar ihracat hacminin mal satışından elde edilen toplam gelir içindeki payına bakılmaksızın uygulanacak;
  • - kavun, susam, hardal ve mahsar tohumlarının ihracatına izin verilecek.

Ayrıca, açık rekabet yoluyla ihracatçı işletmeleri seçmek, onları lider ihracatçılara dönüştürmek ve kapsamlı destek sağlamak için "Yeni Özbekistan - rekabetçi ürünler ülkesi" programı uygulanacaktır.

Programa dahil olan ihracatçı işletmeler:

  • - ihracat ve ona eşit işlemler yapılırken sıfır seviye KDV oranının uygulanmasından oluşan fazla verginin onların taleplerine göre hızlandırılmış bir şekilde 7 gün içinde tam olarak iade edilmesi;
  • - ciro sermayesini yenilemek için kredi alırken ticari bankalara ihracat sözleşmelerini teminat olarak kabul etmelerinin tavsiye edilmesi;
  • - İhracatı Destekleme Fonu'ndan ön ihracat ve ihracatla ilgili ticaret operasyonlarının finansmanı için son 12 ayda yapılan ihracat hacmine göre 1 milyon ila 5 milyon dolar tutarında mali kaynak tahsisi;
  • - bir uluslararası standardın tanıtılması ve sertifikanın alınması için onlara 30.000 dolardan fazla olmayan miktarda mali yardımın sağlanması;
  • - iş süreçlerinin yürütülmesi, ihracat hacminin artırılması ve pazarlama araştırmalarının yapılması için yabancı danışmanların görevlendirilmesine karar verildi. (Xabar.uz)