Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Cumhurbaşkanı "E-Ticaret Hakkında Kanunu" İmzaladı

"E-ticaret hakkında" Karar Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı.

E-ticarette sözleşme taraflar arasında elektronik belge ve (veya) mesajların onaylanması yoluyla sözleşme hükümlerinin kabul edilmesiyle elektronik belge şeklinde resmileştirilir.

E-ticaretteki elektronik belgeler, kağıt üzerinde düzenlenen ve elle imzalanan belgelere eşdeğerdir.

E-ticarette satıcılar şunları içerir: elektronik ticaret platformunda perakende ve (veya) toptan mal (iş ve hizmet) satışı yapan tüzel kişiler ve bireysel girişimciler; elektronik ticaret platformunda malların (işlerin, hizmetlerin) perakende satışını yapan serbest meslek sahipleri.

Sektörde ödemeler aşağıdaki şekillerde yapılır: nakitle - sanal terminaller (E-POS) aracılığıyla ödeme aracı olarak nakit paranın alındığını onaylayan belgeler ve satıcı ve satılan mallar hakkında bilgiyi yansıtan belgelerle; banka hesabından para transferi yoluyla -  banka hesabından, kişisel kabine veya ödeme kuruluşu sistemi aracılığıyla para transferi; elektronik para kullanımıyla - elektronik para sisteminde açılan elektronik cüzdandaki para transferi yoluyla.

Ticaret platformlarının işletmecileri, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve mal teslimi hizmeti veren tüzel kişiler, bilgi sistemlerinde veya banka hesaplarında "emanet" hizmetini uygulayabilirler. Mallar için alıcı tarafından ödeme yapılması sırasında "exrou" hizmetinin sağlayıcısı, malların alındığı teyit edilene kadar alıcı tarafından ödenen parayı tutma hakkına sahiptir. Mallar teslim edilmezse veya tavsifle eşleşmezse, "exrou" hizmeti sağlayıcısı parayı alıcıya iade eder veya mallar alıcı tarafından kabul edilirse para satıcının hesabına aktarılır.

Kanun, resmi olarak yayımlanmasından üç ay sonra yürürlüğe girecek. (Kun.uz)