Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Tunus Cumhuriyeti Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı, Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Ortak Bildirge

Tunus Cumhuriyeti Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı, Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı ve  Sağlık Bakanlığı Ortak Bildirge

Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, Sanayi Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tüm ithalatçı firmalara ithal ürünlerin kalitesinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, bildirge ekinde listelenen ürünlerin  ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemine tabii olduğu ve bu ürünlerin doğrudan ihraç ülkesindeki üretim tesisinden ithal etme zorunluluğu uygulamasına geçildiğini duyurmaktadır.

Söz konusu ürünlere ilişkin dış ticaret belgelerinin açılması için, ithal edilecek ürünlerin niteliğine göre aşağıdaki kamu kurumların yetkili mercilerinden onaylı faturanın sunulması gerekmektedir.

- Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı,

- Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı,

- Gıda Ürünleri Sıhhi Güvenliği Kurumu,

Onay  için ithalatçının aşağıdaki belgelerden oluşan dosyayı ilgili kuruma ibraz etmesi gerekmektedir:

1- Üretici tarafından düzenlenen fatura,

2- İhracatın yapıldığı ülkedeki resmi bir kuruluş tarafından fabrikanın yasal durumunu gösterir belge ve faaliyet iznini gösteren belge,

3- Fabrikanın kalite kontrol sistemini benimsediğini gösterir belge,

4- İthal edilecek ürünlerin kategorilerini gösteren liste,

5- Ürünün ticari markasının adı ve sahibinin izniyle üretilecek markanın adı,

6- İthal edilecek ürünler için etiket modeli,

7- İhracatçı ülkenin resmi kurumu tarafından verilen serbest satış belgesi,

8- Ürünlerin kalitesinin yürürlükteki şartnamelere uygun olduğunu kanıtlayan belge ve raporlar,

Yetkili kurumlar, ürünün kalitesini ve güvenliğini doğrulamaya yardımcı olabilecek ek belge talebinde bulunabilecektir. 

Ayrıca yetkili merciler, ithal edilecek üründen muayene için numune talep edebilecektir.

Bu duyuru hükümlerden muafiyet aşağıdaki durumları kapsamaktadır :  

- Devlet, kamu kuruluşlarından ve yerel makamlardan yapılan ithalatlar,

- Sanayi, hizmet ve zanaat sektörleri için hammadde, yarı mamul ithalatı,

- Endüstriyel faaliyet için gerekli hammadde ve yarı mamul ürünler, ekipman, yedek parçalar,

- Yenilenebilir enerji üretim projelerine yönelik ekipmanlar,

- Ödemesiz veya döviz transferi olmadan yapılan ithalat,

- Vergi avantajı olan ithalatlar: elçilik ve benzer kuruluşlar tarafından yapılan ithalatlar , gurbetçilerin proje lansmanı kapsamında yaptığı ithalatlar,

- 29 Ağustos 1994 tarihinde düzenlenen 1994 tarihli 1743 sayılı kanuna göre dış ticaret usullerinden muaf tutulan ithalatlar,

- Posta kargoları,

Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı, ithalat dosyasındaki ürün listesini ve zorunlu belgeler listesini ilgili organlara yönelik yazışmalar kapsamında değişiterebilir.

Bu bildirge, 17 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup ve yürürlüğe girmeden önce açılan ithalat işlemleri uygulama kapsamı dışındadır. (*Bildirge resmi olarak henüz yayınlanmamıştır.) 

Ekler: Ürün listeleri (Liste 1 : Ticaret ve İhracatçı Geliştirme Bakanlığı’na başvurulması gereken ürünlerin listesi – Liste 2 : Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı’na başvurulması gereken ürünlerin listesi – Liste 3 : Sağlık Güvenliği Ulusal Otoritesine sevk edilen ürünlerin listesi)

İlgili haberler : https://www.ilboursa.com/marches/le-gouvernement-adoptera-le-systeme-de-controle-prealable-a%C2%A0limportation-des%C2%A0biens%C2%A0de-consommation_37044  /

https://africanmanager.com/8-nouvelles-mesures-pour-raboter-les-importations-et-proteger-leconomie-nationale/