Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Katar'da Tarım Ve Hayvancılık Sektöründeki Fırsatlar

Katar Ticaret Odası tarafından yayımlanan "2022  yılı Ekonomik ve Ticari Faaliyetler Rehberi" uyarınca Katar'da tarım ve hayvancılık sektörünün, son yıllarda önemli bir ivme kazandığı, hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak artan gıda talebine karşılık ülkede gıda üretimini artırmayı amaçlayan hükümet destekli girişimler sonucunda anılan sektörlerde önemli oranda büyüme kaydedildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, aynı raporda devamla önümüzdeki beş yıl içinde tarım sektörü özelinde yıllık 70 milyon Katar Riyali tutarında bir sübvansiyon tahsis edildiği ve yıl sonunda bahse konu sektörlerdeki iç talebi karşılama oranının yüzde 70'e çıkmasının beklendiği ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan, hükümet politikalarında önemli bir yere sahip olan tarım ve hayvancılık sektörlerinde iç talebin karşılanması noktasında, ülkenin coğrafi koşulları ve iklimi dikkate alındığında,  anılan sektörlerde "modern ve akıllı teknolojili tarım sistemlerinin" kullanılmasının ön plana çıktığı görülmektedir.

Bu çerçevede, Katar'da tarım ve hayvancılık sektörü özellikle "akıllı teknolojilerin" kullanımının ihracatçı firmalarımız için birçok fırsat barındırdığı değerlendirilmektedir.

Katar'a ihracat yapmak isteyen firmalarımızca faydalanılmasını teminen mezkur raporun ingilizce örneğine  https://www.qatarchamber.com/wp-content/uploads/2022/11/QCCI_Guide-English_2022.pdf  linkinden erişilebilmektedir.