Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Afganistan Gıda Ve İlaç Kurumu Bünyesinde Gıda Güvenliği Birimi Kurulmuştur.

Afganistan'da piyasaya sürülen gıdaların kalitesi ile güvenilirliğinin tespiti ve kontrolü için Afganistan Gıda ve İlaç Kurumu bünyesinde Gıda Güvenliği departmanı kurularak hayata geçirilmiştir. 

Gıda Güvenliği Kurumu'nun ihdası ile birlikte gıda ürünleri için yeni kalite standartlarının belirlenmesi ve gerek ithalat yoluyla gerekse de yerli üretim gıda ürünlerinin belirlenen standartlara ve şartlara uyup uymadığını kontrol edilmesi planlanmaktadır.