Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Cezayir’De Gümrük Tarife Cetvelinin 03. Ve 16. Fasıllarında Yapılacak Bazı İthalatlarda 10 Cezayir Dinarı/Kg. Vergi Ödenecek

Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan Cezayir Maliye Bakanlığı'nın bir Kararı çerçevesinde Gümrük Tarife Cetvelinin;

Fasıl 03 : Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar Ve Suda Yaşayan Diğer Omurgasız Hayvanlar

Fasıl 16  : Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar Veya Diğer Su Omurgasızları Veya Böceklerin Müstahzarları

bölümlerinde yer alan bazı ürünlerin ithalatında 10 Cezayir Dinarı /Kg. vergi alınacaktır.

Söz konusu Karar ve ürünlerin listesi aşağıda yer alan linkten ulaşılacak belgenin 18. ila 32. Sayfaları arasında yer almaktadır.

https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2022/F2022073.pdf

Gelişmenin olduğu tarihte 1 USD = 138 Cezayir Dinarı