Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Muhtelif Gübre Ürünleri İhracatında Kota Uygulaması

Rusya Federasyonu'nda yayımlanan ve gayriresmi İngilizce tercümesiyle birlikte ekte takdim kılınmakta olan 30/11/2022 tarihli ve 2188 sayılı Hükümet Kararnamesi marifetiyle; 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek olan azotlu ve kimyasal gübrelerden 3102, 3103, 3104, 3105 gümrük tarife pozisyonunda olanların ihracatına müteallik olarak yeni bir vergi düzenlemesi ihdas edilmiştir.

Bu kapsamda, mezkûr ürünlerin ton başına ihraç fiyatının 450 dolar mertebesinin üzerinde tezahür etmesi durumunda, ihraç fiyatının 450 doları aşan kısmına %23,5 oranında ihracat vergisi tatbik edilecektir.