Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Hırvatistan'da Ek Gelir Vergisi Kanunu Kabul Edildi

Hırvatistan Meclisi (Sabor), 23.12.2022 tarihinde kârı artan şirketler için Ekstra Kar Vergisi Kanunu'nu kabul etmiştir. 

Yeni vergi, son dört yıllık ortalamaya kıyasla yalnızca %20'den fazla kar eden ve 2022'de yıllık geliri 300 milyon HRK'dan (39,8 milyon Avro)  fazla olan şirketler tarafından %33 oranında kar vergisi ödenmesini öngörmektedir.

Söz konusu verginin “tek seferlik” olacağı ve toplanan fonların öncelikle enerji son kullanıcılarını, özellikle savunmasız haneleri desteklemeye yönelik ayrılacağı açıklanmıştır.