Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

61. Ve 62. Fasıl Hazır Giyim Eşyası İthalatına Yönelik Olarak %40 Ad Valorem Gümrük Vergisi Öngören Başkanlık Kararı 2023 Yılından İtibaren Yürürlüğe Giriyor

Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Maliye ve Hazine Bakanından olumlu görüş alan ve Devlet Başkanı tarafından 23 Aralık 2022 tarihinde onaylanan Karar, 28 Aralık 2022 tarihinde Başkanlık internet sayfasında yayımlanmıştır. Kolombiya'da 2016 yılından itibaren Meri İthalat Rejimi Kararları, Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerini Değerlendirme Komitesi ara dönem toplantıları ve Anayasa Mahkemesi yorumlarına müteakip 61. ve 62. fasıl konfeksiyon eşyası ithalatına yönelik uygulanacak Gümrük Vergileri değişmektedir. Bu Karar'ın Resmi Gazete'de yayımınını müteakip 15. günden itibaren bu iki fasıldaki STA ülkeleri hariç diğer ülke menşeli ithalata yönelik olarak en son Gümrük Kıymetinin %15'i oranında ad valorem uygulanan Gümrük Vergisi, FOB fiyatı üzerinden %40 ad volerem vergi olarak hesaplanıp uygulanmaya başlanacaktır. Söz konusu Karar, Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerini Değerlendirme Komitesince yıllık olarak gözden geçirilecektir.

 

link:https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2598 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.pd.pdf