Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Gürcü Bankalarının Türkiye'ye Döviz Transferlerinde Ek Belge Talebi

Gürcistan Merkez Bankası talimatıyla Gürcistan'da kurulu bankalar, uluslararası yaptırımlara tabi ülkelerle ticaretin engellenmesini teminen bu ülkelere komşu çeşitli ülkelere döviz transferinde ilave belge talep etmeye başlamıştır.

Bu kapsamda İran'a komşu olan 3 ülke Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'a yapılan USD ve Euro transferlerinde, ödemenin bu ülkelerdeki şirketler ve bu ülkelere ait eşya için olduğunu teyit etmek üzere ticari bankalarca menşe belgesi ve sözleşme/fatura talep edilmektedir. Avans ödemelerinde ise bankalar tarafından üretici firmalar araştırılarak sorun tespit edilmemesi halinde ödeme sorunsuz olarak yapılabilmektedir.

Bu kapsamda ihracatçı firmalarımızın, eşyanın menşe ispat belgesini ve sözleşme/faturasını alıcıyla (alıcının bankasıyla) paylaşması, ödemelerin ülkemize transferi için gereklidir.

 

Konuya ilişkin Gürcistan Merkez Bankası ve bazı ticari bankaların duyuruları aşağıda paylaşılmaktadır:

https://nbg.gov.ge/en/media/news/statement-of-the-national-bank-of-geor-27

https://www.tbcbank.ge/web/en/prohibition-of-transactions-with-sanctioned-countries

https://www.ziraatbank.ge/en/money-transfers