Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

"Azerbaycan" Termik Santrali Projesi Çerçevesinde İthal Edilen Ürünler Gümrük Vergisinden Muaf Tutulmuştur

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 19/12/2022 tarih ve 444 No’lu Kararı ile (https://nk.gov.az/az/document/6582/), "Azerenerji ASC" tarafından verilen belgelere göre, "Azerbaycan" Termik Santrali'nde 1280 MW'lık ilave üretim gücü oluşturulması projesi çerçevesinde ülkeye getirilen ekipman ve yedek parçaların ithalatı gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Sözkonusu Karar yayımlandığı günden (20/12/2022) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer ve 3 yıl geçerlidir.