Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Peru, Madencilik Ve Hidrokarbon Arama Faaliyetlerini Teşvik Ediyor.

Maden ihracatı gelirleri toplam ihracatının yaklaşık %60'ını oluşturan Peru`da madencilik alanındaki yatırımlar teşvik edilmektedir. Peru Enerji ve Maden Bakanlığı, madenciliği ve hidrokarbon (petrol ve doğal gaz)  arama faaliyetlerini teşvik etmek için 27623 ve 27624 sayılı Maden Kanunu`nun geçerlilik tarihinin Peru parlamentosu tarafından uzatıldığını açıklamıştır.

Söz konusu kanun madencilik ve hidrokarbon arama faaliyetleri yürüten firmalara katma değer vergisi ile belediye teşvik vergisinin iadesine ilişkin hükümler içermektedir. Yeni düzenleme ile, söz konusu kanunun geçerliliği 31 Aralık 2027 tarihine kadar beş yıl daha uzatılmıştır.

Bu düzenleme neticesinde yeni istihdam olanakları yaratacak hidrokarbon arama ve madencilik yatırımlarının artırılması ve yeni yatırımcıların Peru`ya çekilmesi amaçlanmaktadır.