Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

İspanya’da Süpermarketlerde Plastik Kullanımı Azaltılıyor: Yiyeceklerin Ambalajsız Olarak Satılmasını Zorunlu Kılan ve Plastik Şişe Kullanımını Azaltan Düzenleme Hayata Geçirildi

İspanyol Hükümeti plastik kullanımını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları ile ilgili Kraliyet Kararnamesini Aralık ayının son haftasında onayladı. Bu mevzuat uyarınca ambalajsız gıda satışının teşviki ve plastik kullanımının sınırlanması hükme bağlandığından, mevzuatın market zincirleri ve işletmeler üzerinde önemli bir etkisi olacaktır.

Özellikle gıda perakendecilerinin toptan satılan taze meyve ve sebzeleri ambalajsız olarak sunmaları gerekmektedir. Bu gereklilik, 1,5 kg veya daha fazla partiler halinde paketlenmiş meyve ve sebzeler ile koruma altında veya tescilli bir çeşit altında veya farklılaştırılmış kalitede veya organik tarım endikasyonu altında ambalajlananlar için geçerli olmayacaktır. Ayrıca, ambalajsız satışın ön plana çıkarılması tesisin büyüklüğüne göre belirlenecektir. Böylece yüzölçümü 400 metrekare ve üzeri olan gıda perakendecileri, satış alanlarının en az %20'sini ambalajsız olarak sunulan ürünlerin tedariğine ayıracaktır. Yeniden kullanılabilir ambalajlarda satış mümkün olabilecektir. Mevzuat daha da ileri giderek, herhangi bir marketin, tüketicilerin beraberinde getirdikleri yeniden kullanılabilir kapların (çantalar, saklama kapları veya şişeler) kullanımını kabul etmesini şart koşmaktadır. Bu araçlar yalnızca "gözle görülür şekilde kirli veya uygun değillerse" satıcı tarafından reddedilebilecektir.

Kraliyet kararnamesi, bu alandaki İspanyol düzenlemelerinin Avrupa Birliği hedefleriyle uyumlu olan kapsamlı bir değerlendirmesidir ve döngüsel ekonominin uygulanmasında gelişim ile 2025 ve 2030 yılları için ambalajlamada geri dönüşüm hedeflerine ulaşılmasına olanak sağlayacaktır.