Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Özbekistan'daki 208 İlçe ve Şehir Beş Kategoriye Ayrıldı

"Cumhuriyet topraklarının sınıflandırılmasına ve girişimcileri desteklemenin sınıflandırılmış sisteminin getirilmesine yönelik tedbirler hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı kabul edildi.

Buna göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ülkenin 208 ilçe ve şehirleri 5 kategoriye ayrılacak. İlçe ve şehir kategorisine göre girişimcilere vergi teşvikleri ve sübvansiyonlar verilecektir.

1 Ocak 2023'ten 1 Ocak 2026'ya kadar aşağıdaki sınıflandırılmış vergilendirme prosedürü uygulanacaktır:

  1. Kategori ilçelerde kayıtlı olup bu ilçelerde faaliyet gösteren girişimciler:

- kâr vergisi, ciro vergisi ve sosyal vergiyi yüzde 1;

- tüzel kişilerin gayrimenkulleri üzerinden alınan vergiyi ve tüzel kişilerden alınan arazi vergisini bu vergiler için hesaplanan tutarın %1'i oranındaki vergi oranında öder.

Büyük vergi mükellefleri, daimi kurumlar, bütçe kuruluşları ve devlet firmaları, kuruluş fonunda devlet payı yüzde 50 veya daha fazla olan tüzel kişiler bundan hariçtir.

Ayrıca, 5'inci kategori ilçelerde kayıtlı olan ve bu alanlarda faaliyet gösteren özel teşebbüsler, tüzel kişilerden alınan sabit tutarda kişisel gelir vergisinden muaftır.

1 Ocak 2023'ten itibaren:

  1. ve 5. kategori ilçelerde kayıtlı olan ve bu bölgelerde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelere:

- bankaların kredileri ve kiralamaları için temel oranı aşan ancak Merkez Bankası temel oranının %40'ından fazla olmayan kısmını karşılamak için tazminat;

- banka kredilerinin yüzde 75'ine kadar olan ancak toplam değeri 2,5 milyar sumu geçmeyen miktarda teminat verilecektir.

Kararname ayrıca şunları onayladı:

- sakinler ve girişimciler için sübvansiyon tahsisinin artırılmış miktarları;

- ilçe ve şehir kategorilerine göre ticari faaliyetleri desteklemek için önlemler. (Kun.uz)