Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ekvator’un İthalat Sırasında Talep Ettiği Belgeler Hakkında

Ekvator Cumhuriyeti Dış Ticaret Komitesi (COMEX) tarafından 30 Aralık 2022 tarihinde alınan 019-2022 sayılı Kararla, 009-2022 sayılı Kararda bulunan “İthalat Öncesi Kontrole Tabi Ürünler Listesi” (Karar’ın 1 sayılı Eki) güncellenerek “poliüretanlar (3909.50.00.00)” ve “diğer polieterler (3907.20.30.90)” için ön kontrol belgesi olarak Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından verilmek üzere “otomatik olmayan lisans” eklenmiştir. (Madde-1 Tablo)

Bahse konu Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklemeden 6 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

019-2022 sayılı Karara ve 009-2022 sayılı Karara aşağıdaki internet adreslerinden erişim imkânı mevcuttur.

https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2023/01/Resolucion-019-2022.pdf

https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/RESOLUCION-009-2022.pdf