Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Gürcistan'da İlaç Referans Fiyat Uygulaması 15 Şubat 2023 Tarihinde Başlayacaktır

Gürcistan, ülkedeki ilaç fiyatlarının düşürülebilmesini teminen çeşitli tedbirleri yürürlüğe almaktadır. Bu kapsamda Türkiye'den ilaç ithalatını kolaylaştırıcı düzenlemeler 2022 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu defa 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren Gürcistan Sağlık Bakanlığı tarafından ilk etapta kronik ve onkolojik hastalıkların tedavisine yönelik 1.300 ilacı kapsayan referans fiyat listesi yayınlanmış olup, bu fiyatlara göre perakende satış fiyatları düzenlenecektir.

İlgili mevzuat, Sağlık Bakanlığı duyurusu ve haberlere ait linkler aşağıda paylaşılmaktadır:

https://www.moh.gov.ge/en/news/7283/The-List-of-Reference-Prices-of-Pharmaceutical-Products-Approved

https://referenceprice.moh.gov.ge/ui/#/main

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5692823?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=29

https://bm.ge/ka/article/medikamentebze-zgvruli-fasebi-dawesdeba---kanoni-migebulia/121856/

https://bm.ge/ka/article/amoqmedda-kanoni-romelic-aftiaqebs-dadgenil-fasze-dzvirad-wamlebis-gayidvas-ukrdzalavs/123922/

(Google translate hizmeti kullanılarak Gürcüce kaynakların gayrı resmi tercümesine ulaşılabilmektedir.)