Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Enerji Verimliliği Sınıfı "B ve Altı" Olan Ürünlerin Özbekistan'a İthalatının Yasaklanması

9 Eylül 2022 tarih ve 220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 22 Ağustos 2019 tarihli 4422 sayılı Kararda bir değişiklik yapılarak, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, "kullanılmış üretim ekipmanı, güç düşürücü transformatörler, elektrik motorları ve enerji verimliliği sınıfı “D” olan enerji yoğun elektrikli ev aletlerinin Özbekistan'a ithalatı yasaklanmıştı ve bu yasak kapsamındaki ürünlere ilişkin GTIP bilgilerinin de yer aldığı bir ürün listesi yayımlanmıştı.

Bu defa, 3 Aralık 2022 tarih ve 436 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile bahse konu Kararda yine bir değişiklik yapılmış ve enerji verimliliği sınıfı "B ve altı" olan ürünlerin Özbekistan'a ithalatı yasaklanmıştır. Söz konusu 18 ürüne ilişkin tablo ekte sunulmaktadır.

Karar linki: https://lex.uz/ru/docs/6303233?ONDATE=03.12.2022%2000#6305069