Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Soğan Ürününün Azerbaycan'a İthalatında Uygulanan Gümrük Vergisi Sıfırlanmıştır

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 03/02/2023 tarih ve 32 No’lu Kararı ile (https://nk.gov.az/az/document/6745/) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre; 0703 10 1900 ve 0703 10 9000 (soğan) tali alt pozisyonlarda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisi 01 Mayıs 2023 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

Diğer taraftan, Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun diğer Kararıyla (https://nk.gov.az/az/document/6746/), sözkonusu ürünler "Azerbaycan Cumhuriyetin'den İhraç Edilmesi Geçici Olarak Kısıtlanan Ürünlerin Listesi"ne eklenmiştir.