Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Arızalı Araçların Otoyollardan ve Ekspres Yollardan Kaldırılmasına İlişkin Yeni Düzenleme

Ekim ayı başında Meclis tarafından onaylanan Karayolları Yasası ile otoyollarda ve ekspres yollarda arızalanan araçlarının kaldırılması yalnızca kamu ihalesi ile seçilen yol operatörleri tarafından gerçekleştirilebileceği hükmü ile 3,5 ton üstü kamyonların yanı sıra binek araçlar da kapsam içerisinde kalmıştı. Hükümet'in, bu durumu değiştirmek için sunduğu yeni yasa Meclis tarafından kabul edilmiştir. Yeni düzenlemeye göre, hasarlı veya arızalı araçların otoyollardan ve ekspresyollardan kaldırılmasına ilişkin özel düzenlemeler, yalnızca azami kütlesi 3500 kilogramı aşan araçlara uygulanacaktır.