Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Trablus Limanı Gemi Bakım Havuzu İnşaası İşi

Lübnan'da, Trablus Limanına yapılacak gemi bakım havuzu inşaatı için ihale açılmıştır. Yap işlet devret yöntemi ile yapılacak işin Türkiye'deki firmalarımız için bir yatırım fırsatı olduğu düşünülmektedir.