Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Üre Gübresi Temini, Teslimi, Depolanması ve Dağıtımı İhalesi

Tarım Bakanlığı tarafından 2023/2024 Tarım Mevsimi Çiftçi Girdi Destekleme Programı kapsamında 8 bölgede toplam 120.380,25 ton üre gübresinin temini, teslimi, depolanması ve dağıtımı hakkında bir ihale yayınlanmıştır. Söz konusu ihaleye ilişkin detaylı bilgilere https://eprocure.zppa.org.zm/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=2277995 adresinden ulaşılmaktadır.