Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Sağlık Bakanlığı İlaç Alımı Yapacaktır

Kosova Sağlık Bakanlığı 4.209.021. Avro Değerinde İlaç Alımı Yapacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2329570 bağlantı adresinden veya ekte yer alan belgeden ulaşılabilir.