Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Prizren Belediyesi Türk Gençlik Kültür Merkezi İnşaatı Gerçekleştirecektir

Kosova Prizren Belediyesi Türk Gençlik Kültür Merkezi İnşaatı İçin 2.000.000 Avro'luk Proje İhalesine Çıkmıştır. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2328402 bağlantı adresinden veya ekte yer alan belgeden ulaşılabilmektedir.