Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Arjantin Cumhuriyeti İthalat Sistemi (Sira) Kılavuzu

ARJANTİN EKONOMİ BAKANLIĞI, TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

 

ARJANTIN CUMHURIYETI İTHALAT SISTEMI (SIRA) KILAVUZU

 

Arjantin Cumhuriyeti İthalat Sistemi (SIRA), ithalatı yönetmek için kullanılan elektronik bir prosedürdür. Federal Kamu Gelirleri İdaresi (AFIP), Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticaret Müsteşarlığı ve Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası bu sisteme müdahildir.

İthalata başlamak için neye ihtiyacım var?

  1. Kaydı başlatın.

İthalat yapmak isteyen kişilerin CUIT (vergi sicil numarası) ve 3. seviye mali kodu olması ve Özel Gümrük Sicilinde kayıtlı olması gerekmektedir.

  1. SIRA bildirimini hazırlayın.

MALVINA Bilgisayar Sistemi (SİM) üzerindeki beyanname modülü kısmından yapılır ve dijital sertifika alınır.

  1. İthalat beyannamesi için bilgileri hazırlayın.

- Daha sonra AFIP tarafından Ekonomik Kapasite Sistemi (CEF) aracılığıyla değerlendirileceği için ekonomik ödeme gücünüzü gösterin.

- Tarife konumu, miktarlar, tutarlar, sevkiyat tarihi ve yaklaşık varış tarihi gibi ayrıntıların belirtildiği ticari faturayı elinizde bulundurun.

  1. Bütçe bilgilerini yükleyin.

Serbest Döviz Piyasası'na (MLC) erişim gerektirmeyen veya kendi elinizdeki döviz ile ödenmesi amaçlanan ithalatlarda, ithalatçılar, yetkili organların değerlendirilmesi için bu durumu bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, kendi döviz rezervine sahip olmadıklarını bildirmeleri gerekir ve daha sonra MLC'ye erişim koşulları hakkında bilgilendirilirler.

  1. Doğrulama ve onay.

Beyanname tamamlandıktan sonra, bilgiler doğrulanacak ve uygun şekilde başvuru onaylanacak veya reddedilecektir.

 

Finansal ekonomik kapasite (CEF)

Veriler sisteme girildikten sonra, AFIP, amaçlanan işlemi gerçekleştirmek için ithalatçının Ekonomik ve Mali Kapasitesini analiz edecektir.

İthalatçının Ekonomik Finansman Kapasitesini düşürdüğü için kullanılmayacak SIRA'ların sisteme yüklenmemesi önerilir.

 

SIRA Statüleri

Arjantin Cumhuriyeti'nin ithalat sistemi üzerinden yapılan SIRA beyannamelerinin statüleri şunlardır:

- RESMİLEŞTİ

Başarıyla kaydedildi. Süreç başlıyor.

- GÖZLEMLENDİ

Farklı müdahil kuruluşlar (AFIP, Gümrükler ve Ticaret müsteşarlığı) tarafından değerlendirilmektedir.

Bu kuruluşlardan herhangi birinin tutarsızlık bulması durumunda, SIRA'nın düzeltilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, başvuru, gözlemlenme durumda 90 günden fazla kalırsa, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir.

- ÇIKIŞ

SIRA onaylandı.

- İPTAL EDİLDİ

SIRA yetkilendirildi ve ticari mallar millileştirildi. Prosedür bitmiştir.

- GEÇERSİZ KILINDI

SIRA beyannamesi etkisizdir. Bu durum aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

Beyan sahibi tarafından SIRA'nın geçersiz kılınması. İlerleyen uygulamalarda sıkıntı yaşamamak için ithalatçı tarafından kullanılmayacak olan SIRA'ların yüklenmemesi tavsiye edilir. İptal edilmeyen SIRA'lar ithalatçının mali ekonomik kapasitesini (CEF) azaltır.

Sistem tarafından otomatik geçersiz kılınması. SIRA "ÇIKIŞ" durumundadır ve malın ülke topraklarına ulaşması için son tarihe uyulmaması nedeniyle operasyon iptal edilmiş sayılmaz. (Bir başka deyişle sevkiyat için son tarihe uyulmaması durumunda SIRA geçersiz kalır)

 

DÜZENSİZ DURUM ÖRNEĞİ

Bir SIRA'nın sahip olabileceği durumlar şunlardır: Resmileşti, Gözlemlendi, Çıkış, İptal Edildi, Hükümsüz Kılındı.  “REDDEDİLDİ” veya “YETKİLENDİRİLMEDİ” gibi başka statü yoktur.

Analiz süreci devam ederken (GÖZLEMLENDİ), ithalatçı beyannameyi değiştiremez veya düzeltemez. Doğrudan veya üçüncü şahıslar aracılığıyla herhangi bir özel yönetimin gerçekleştirilebileceği "GECİKTİRİLDİ" veya "BEKLEMEDE" gibi durumlar hiçbir koşulda söz konusu değildir.

 

Takvimlendirme

Şirketin büyüklüğüne göre Serbest Döviz Piyasası’na (MLC) girmek için son tarihler:

Küçük İşletmeler: 60 gün

Orta Büyüklükteki Firmalar: 90 gün

Büyük Firmalar: 180 gün

 

Nereye şikayette bulunabilirim?

SIRA ile ilgili sorunlardan kaynaklanan sorular için, ithalatçıların şu yollarla iletişime geçmeleri önerilir:

 

contactoce@produccion.gob.ar

subsecomex@producción.gob.ar

 

Ticaret Müsteşarlığı "GÖZLEMLENDİ" durumda neyi analiz ediyor?

Ticaret MüsteşarlığI, şirketin tarihçesini, projeksiyonlarını, faaliyet gösterdiği veya parçası olduğu sektörü inceler; istihdam ve üretim gibi diğer değişkenleri de göz önünde bulundurur. Son tarihlerle ilgili olarak, Müsteşarlık, uluslararası ticaret mevzuatı tarafından belirlenen sürelere bağlı kalır. Müsteşarlık tarafından, SIRA'lar, bu yetkiye sahip olmadığı için, “geçersiz kılınmaz”; iptal durumu sistem veya beyan sahibi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

 

Duyuru linki: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/02/_instructivo_-_sira.pdf