Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Çekya'da Açılan Otobüs Alım İhaleleri

Çekya'da otobüs ve/veya elektrikli otobüs teminine yönelik ihale duyuruları yayımlanmıştır. Bu çerçevede Mart-Nisan 2023 döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen:

  • Frydek-Mistek şehrine 12 adet şehir içi alçak tabanlı (LF) elektrikli otobüs (uzunluk kategorisi 11,5-13 m, 3 kapılı, satın alma sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 12 ay içinde teslim edilmesi şartıyla) temini için açılan 6,2 milyon Euro bütçeli ihale bilgilerine https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140393-2023:TEXT:EN:HTML&src=0 adresinden,
  • Pardubice şehrine 10 adet kısmi, enerji akümülatöründen tam ölçekli alternatif güç beslemesi imkanı olan troleybüslerin, aksesuarlar ve ilgili hizmetler ile tedariki için açılan 4,6 milyon Euro bütçeli ihale bilgilerine https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137491-2023:TEXT:EN:HTML&src=0 adresinden,
  • Ostrava şehrine, 10 adede kadar yeni hidrojenle çalışan tek hücreli otobüsün (H2) teslimatına yönelik açılan 7,7 milyon Euro bütçeli ihale bilgilerine https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130882-2023:TEXT:EN:HTML&src=0 adresinden

erişmek mümkündür.