Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas'In Salé Şehrinde, 1 Nolu Ulusal Yolun Üç Şeritli Hale Getirilmesi İçin İhale Açıldı

Fas Ekipman ve Su Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Rabat Sale Kenitra Bölge Müdürlüğü tarafından Salé şehrinde, PK 257+600 noktasından PK 261+200 noktasına kadar, 3.60 Km uzunluğunda 1 nolu ulusal yolun üç şeritli hale getirilmesi için ihale açılmıştır.

İşverenin “Yol Finansmanı Fonu/Caisse de Financement Routier» olduğu, devredilen ihale makamının «Karayolları Genel Müdürlüğü ve Rabat-Salé-Kénitra Ekipman Ulaştırma Lojistik ve Su Bölge Müdürlüğü tarafından temsil edilen Ekipman ve Su Bakanlığı» olduğu bildirilmiştir.

İhale dosyalarının,“Bureau des Marchés de la Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau de Rabat” adresinden alınabileceği veya kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma indirilerek temin edilebileceği, ihaleye katılması için aday tarafından, 800.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 76.972,66 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 57.348.746,40 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,51 Milyon ABD Doları) olduğu, sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının “Règlement de Consultation” dokümanının 5. ve 8. Maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, Fas’ta yerleşik olmayan adayların teknik dosyalarının yine “Règlement de Consultation” dokümanının hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, Fas’ta yerleşik aday firmalarınca ise, aşağıdaki tabloda belirtilen yeterlilik ve sınıflandırma sertifikasının aslına uygun olarak onaylanan nüshasının sunulması gerektiği bildirilmiştir.

Sektör                                                       Sınıf                                                        Gerekli nitelikler 

B (Travaux routiers et voirie urbaine)            S                                          -B1:(Travaux de terrassement routiers courants) et

                                                                                                             -B3:(Ouvrages d’assainissements routiers et traitement de l’environnement) et

                                                                                                             -B5:(Assises non traités et enduits superficiels) et

                                                                                                             -B6:(Assises traitées et enrobés à chaud)                                       

 

İhale duyurusunda da, adayların elektronik olarak www.marchespublics.gov.ma kamu ihaleleri sitesi üzerinden başvurmaları gerektiği, 26 Nisan 2023 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=700925&orgAcronyme=o8p