Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Bahreyn'e Endüstriyel Kullanıma Haiz Kimyasalların İthalatı Hakkında Yeni Düzenleme

Bahreyn Krallığı Çevre Yüksek Konseyi (Supreme Council for Environment), endüstriyel kullanıma özgü kimyasalların ithalatını, ihracatını, kullanımını, depolanmasını ve işlenmesini izlemek üzere, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Üye Ülkelerinde tehlikeli kimyasalların yönetimi alanında kalite ve kapsamlılık açısından ilk örnek teşkil eden “Kimyasal ve Ozon Lisans Portalı” uygulamasını yürürlüğe koymuştur.

Söz konusu platform https://chemical.gov.bh web adresi üzerinden erişime açılmıştır.

“Yasaklı ve İthalatı Kısıtlanmış Kimyasalların İthalatı ve Kullanımının Kontrolü Hakkında 2002 tarihli (7) sayılı Bakanlar Kararı” ve “Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ile İlgili 2006 tarihli (4) sayılı Bakanlar Kararı”na istinaden düzenlenecek lisanların söz konusu portal üzerinden yürütülmesi söz konusu olup, belirli soğutma ajanları (sıvı azot gibi) ve ayrıca soğutma ve iklimlendirme üniteleri gibi eşyayı ithal etmek üzere lisans alımına ilişkin firmaların bilgi edinmesinde fayda görülmektedir.