Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ulusal Meclis, Yabancıların İstihdamını Basitleştiren Yasayı Onayladı

Ulusal Meclis, yabancıların istihdamını kolaylaştıran İstihdam, Serbest Meslek ve Yabancıların Çalışmalarına İlişkin Kanunda yapılan değişikliği kabul etmiştir. Değişikliğin uygulanmasıyla birlikte, tek oturma çalışma izninin geçerlilik süresi boyunca, İdari Birim tarafından onay gerekmeden sadece İstihdam Ajansı kararına bağlı olarak bir yabancı işveren ve iş yeri değiştirebilecek veya birden fazla işveren tarafından istihdam edilebilecektir. Ancak bu hükümler tıp merkezleri, huzurevleri ve sosyal yardım kuruluşları gibi kamu sağlığı ve sosyal yardım kuruluşlarında istihdam edilecek yabancılara uygulanmayacaktır. Diğer önemli değişiklik ile, sığınmacıların Sloven işgücü piyasasına serbest erişim hakları artık dokuz ay değil yalnızca üç aylık statüden sonra kullanmalarına olanak tanınmaktadır.