Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Demir Yolu Ofisi (Oncf) Tarafından, Marrakech Ve Agadir Arasındaki Demiryolu Hattının Proje Öncesi Gerekli Çalışmaları (Altyapı, Inşaat Mühendisliği, Demiryolu Ekipmanı, Demiryolu Işletilmesi Ve Demiryolu Işletim Sistemi) Için İhale Açıldı

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, Marrakech ve Agadir arasındaki demiryolu hattının proje öncesi gerekli çalışmaları (altyapı, inşaat mühendisliği, demiryolu ekipmanı, demiryolu işletilmesi ve demiryolu işletim sistemi) için ihale açılmıştır.

İhale dosyalarının, “Règlement de Consultation” dokümanının “INTRODUCTION DE MODIFICATIONS” maddesinde belirtilen şartlara göre, kamu alımları web sitesinden www.marchespublics.gov.ma ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden www.oncf.ma indirilerek temin edilebileceği, ihaleye katılması için aday tarafından, 1.800.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 176.083,89 ABD Doları) teminat olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 120.000.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 11,73 Milyon ABD Doları) olduğu, adayların www.marchespublics.gov.ma kamu alımları web portalı üzerinden zorunlu olarak elektronik yolla başvurmaları gerektiği; kağıt olarak veya ihalenin son başvuru tarihi ve saatinden sonra sunulacak, iletilecek veya alınacak başvuruların kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Fas’ta yerleşik olan aday firmalarca, Ekipman ve Su Bakanlığı tarafından verilen D4, D5, D13, D19 ve D20 sertifikalarının (Certificat d’agrément) aslına uygun olarak onaylanan nüshasının sunulması gerektiği bildirilmiştir. Fas’ta yerleşik olmayan aday firmaların, “Règlement de Consultation” dokümanında belirtildiği gibi teknik dosya sunmaları gerektiği bildirilmiştir.

Duyuruda, 10 Mayıs 2023 günü saat 9:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:  https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=702789&orgAcronyme=o8p