Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yol Onarım İhalesi

İhalenin/Projenin İsmi ve Tanımı:

I-1 Nolu yolun 214+686 km ile 237+553km arasında bulunan kısmın onarımı;

I-8  Nolu yolun 89+170km ile 147+750km  arasında bulunan kısmın onarımı; 

İhaleyi Açan Kurum/Firma: Yol Altyapı Ajansı

Projenin Tutarı: 123 335 000,00 Leva

Son başvuru tarihi: 29/05/2023

E-mail: b.s.borisova@api.bg   

İrtibat Kişisi: Biserka Borisova

Kamu İhaleleri Ajansı: https://app.eop.bg/today/292822