Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Toprak Yol Yapım İşleri

Senegal Cumhuriyeti Hükümeti, Tarım ve Madencilik Alanlarının Açılmasına Yönelik Programın 1. Aşamasının (PDZAM-1) maliyetinin bir kısmını finanse etmek için Afrika Kalkınma Bankası'ndan (AfDB) finansman sağlamış olup Altyapı ve Kara Ulaştırması Bakanlığı adına ve namına hareket eden Senegal Yol İşleri ve Yönetim Ajansı (AGEROUTE) İsteklilerden kapalı Teklifler talep edecektir. Riz çemberi (121 km) modern toprak yollarının yapım işlerini tek partide yapmaya uygun ve gerekli nitelikleri haiz şirketlerden teklifler alınacak olup performans süresinin yirmidört (24) ay olduğu belirtilmektedir. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere

https://www.ageroute.sn/2023/05/02/travaux-de-construction-des-routes-en-terre-moderne-de-la-boucle-du-riz-121-km/     

sitesinden ulaşılabilecek olup ayrıca; aşağıdaki adres, telefon ve e-postalar üzerinden de bilgiye ulaşılabilecektir.

Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE)Rue : David Diop x Rue F, Fann Résidence Ville : DakarPays : SénégalNuméro de téléphone : (+221) 33 869 07 51

Numéro de télécopie : (+221) 33 864 63 50Adresses électroniques : ageroute@ageroute.sn; rndour@ageroute.sn; mcsamb@ageroute.snSite internet : www.ageroute.sn