Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas’ta Su Dağıtıcılığı ve Sanitasyon İşlerinden Sorumlu “Régie Autonome Multi-Services D’Agadir” Tarafından Agadir Bölgesinde Sp Mz2 Pompa İstasyonu Ve Tahliye Borusu Projesinin Geçekleştirilmesi İçin İhale Açıldı

Fas’ta Su Dağıtıcılığı ve Sanitasyon işlerinden sorumlu “Régie Autonome Multi-Services d’Agadir” tarafindan Agadir bölgesinde SP MZ2 Pompa İstasyonu ve Tahliye Borusu Projesinin geçekleştirilmesi için ihale açılmıştır.

Şirket tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihalenin tahmini bütçesinin 55.933.740,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,48 Milyon Dolar) olduğu, projenin ihalesine katılması için aday tarafından 840.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 82.409,50 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği; ihale dosyalarının “Bureaux du Département Approvisionnements et Moyens Généraux au siège de la RAMSA à l’adresse: Régie Autonome Multi-Services d’Agadir, Rue 18 Novembre, Quartier Industriel Agadir, BP 754, Tél : 002125-28-82-96-00/002125-28-22-30-30, Faks: 00212 5-28-22-01-15” adresinde bulunan şirketin merkezinden alınabileceği ya da kamu alımları platformundan www.marchespublics.gov.ma indirilerek temin edilebileceği; adayların elektronik olarak www.marchespublics.gov.ma web sitesi üzerinden başvurmaları gerektiği bildirilmiştir. Başvuru zarflarının 12 Haziran 2023 günü saat 10:30’da (Yerel saat) açılacağı, sunulacak başvuruların içeriğinin Şirketin ihale düzenlemelerinin 27.,29. ve 31.maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; 30 Mayıs 2023 günü saat 10:00’da (Yerel saat) projenin gerçekleştirileceği yere ziyaret yapılacağı; Teknik belgelerin (prospectus), 12 Haziran 2023 günü saat 10:30’da (Yerel saat) “RAMSA, Bureau d'ordre, Rue 18 Novembre, Quartier Industriel Agadir” adresine teslim edilmesi gerektiği hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyurusuna ekte yer verilmiş olup söz konusu ihalenin tüm dokümanlarının aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=714767&orgAcronyme=g3h