Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Meksika’da Brüt Sabit Yatırımlardaki Azalma Ekim Ayında da Devam Etti

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre Meksika’da Brüt Sabit Yatırımlar, 2020 yılının Ekim ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13,7 (aylık bazda %2,83 artış) oranında azalmıştır. 

Ekim ayında makine ve ekipman alımları yıllık bazda %14,9 (aylık bazda %0,1 artış) azalmıştır. İthal makine ve ekipman alımındaki yıllık azalma %13,1 (ulaştırma ekipmanlarında %28,3, diğer %10,8), yerli makine ve ekipman alımındaki yıllık azalma ise %16,7 (ulaştırma ekipmanlarında %18,7, diğer %14,5) olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde inşaat yatırımları yıllık bazda %12,4 azalırken (konutta %5,4, konut-dışı %19,5), aylık bazda %4,7 oranında artmıştır.

2020 yılının Ocak-Ekim dönemi toplamında ise brüt sabit yatırımlardaki yıllık azalma %19,5 iken; inşaat yatırımlarında düşüş %18,4 ve makine-ekipman alımlarında %21 olarak gerçekleşmiştir.