Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ukrayna - Tarım ve Gıda Ürünleri İthalatında %13'lük Artış Kaydedilmiştir

Ukrayna Tarım Ticareti Kulübü Derneği'nin (UCAB) basın servisine göre, Ukrayna'nın tarım ürünleri ve gıda ithalatı 2020'de bir önceki yıla göre % 13 artarak 6,5 milyar dolara ulaşmıştır.

Tarım ürünleri 2020 yılında Ukrayna'nın dış ticaretinin temeli olmaya devam etmiştir. Ukrayna ihracatının toplam hacmi içinde tarım ve gıda ürünlerinin payı % 45 (22,2 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. Ukrayna'nın bu ürün grubundaki ithalatı ise 6,5 milyar dolara ulaşmıştır.