Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ekvator Tekstil Ve Hazır Giyim Ürünlerinin İthalatı Sırasında Uygulanacak Taban Fiyat Belirledi

Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 2023 tarihinde alınan 2023-0030-A sayılı Karar ile Ekvator tarafından ithal edilen tekstil ve hazır giyim ürünleri için GTIP bazlı olarak 4 ile 20 ABD Doları arasında taban fiyatı uygulanması kararlaştırılmıştır. Bahse konu uygulama ile, ithal tekstil ve hazır giyim ürünleri için düşük fiyat bildirilerek vergiden kaçınılmasının önüne geçilmesi planlanmaktadır.

 

Bahse konu Karar, aşağıdaki internet adresinde yer alan Resmi Gazetenin 19 ile 34. sayfaları arasında yer almaktadır. Kararın 1 sayılı Ekinde tekstil ve hazır giyim ürünleri için uygulanacak taban fiyatlara ilişkin tablo bulunmaktadır.

 

https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/19017-registro-oficial-no-355