Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Gümrük Beyannamesi Doldurma Prosedürü Değiştirildi

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın "Gümrük beyannamesinin doldurulmasına ilişkin yönergede değişiklik ve eklemeler yapılması hakkında" talimatı kabul edildi.

Gümrük beyannamesi doldurma prosedürüne ilişkin yönergede yapılan değişiklikler uyarınca, bir gümrük beyannamesinde aşağıdakiler beyan edilebilir:

1) tek bir sözleşmeye uygun olarak veya sözleşme olmaksızın tek bir göndericinin adresinden tek bir alıcının adresine tek bir taşıma belgesiyle (birkaç demiryolu ve motorlu araçla taşınan mallar hariç) ve aynı gümrük rejimine yerleştirilen mallar;

2) demiryolu ve motorlu araç vasıtasıyla birkaç taşıma belgesiyle taşındığında:

demiryolu taşımacılığı ile ihraç edilen mallar için - tek bir sözleşmeye uygun olarak veya sözleşme olmaksızın tek bir göndericiden tek bir alıcının adresine tek bir demiryolu aracıyla aynı anda gönderilen ve aynı gümrük rejimine yerleştirilen mallar;

demiryolu taşımacılığı ile ithal edilen mallar için - tek bir sözleşmeye uygun olarak veya sözleşme olmaksızın tek bir göndericiden tek bir alıcının adresine tek bir demiryolu aracı içerisinde Özbekistan topraklarına aynı anda ithal edilen ve aynı gümrük rejimine yerleştirilen mallar;

motorlu araçla ihraç edilen mallar için - tek bir sözleşmeye uygun olarak veya sözleşme olmaksızın tek bir gönderici adresinden tek bir alıcının adresine tek bir gümrük kapısı aracıyla çıkarılan ve aynı anda aynı gümrük kapısına ibraz edilerek aynı gümrük rejimine yerleştirilen aynı  ad, tür, markalı, Özbekistan'ın dış ekonomik faaliyet mallarının terminolojisine (TIF TN) (GTİP) göre aynı on basamaklı kodla sınıflandırılan mallar;

motorlu araçla ithal edilen mallar için - tek bir sözleşmeye uygun olarak veya sözleşme olmaksızın tek bir gönderici adresinden tek bir alıcının adresine tek bir gümrük kapısı aracıyla aynı gün ithal edilen (ithal edilecek) ve aynı gümrük kapısına ibraz edilerek aynı gümrük rejimine yerleştirilen aynı ad, tür, markalı, TIF TN (GTİP)e göre aynı on basamaklı kodla sınıflandırılan mallar;

TIF TN'nin yorumunun 2a ana kuralına göre birleştirilmemiş veya ayrılmış malın bileşenleri olarak kabul edilen ve TIF TN'nin monte edilmiş veya tamamlanmış mala karşılık gelen pozisyonda sınıflandırılan mallar, eğer bu mallar tek bir sözleşmeye uygun olarak veya sözleşme olmaksızın tek bir göndericiden tek bir alıcının adresine tek bir araçla ithal edilen ve gümrük bölgesine giriş yerinde aynı gümrük organına ibraz edildiyse, ve bunda mallar ithal edilip önce farklı gümrük rejimine yerleştirilmediyse, gümrük beyannamesi Gümrük Kanunu'nun 261. maddesi uyarınca öngörülen süreler çerçevesinde ibraz edilmelidir.

3) tek bir posta konşimentosu ile veya gümrük sınırından geçen gerçek kişinin el bagajı ve bagajında ​​​​taşınan mallar veya bunların bir kısmı. Eğer mallar farklı gümrük rejimlerine konursa, doldurulacak gümrük beyannamesi sayısı gümrük rejimi sayısına karşılık gelmelidir.

Bilgi için, eğer eşya farklı gümrük rejimlerine konulacaksa, o zaman doldurulacak gümrük beyannamesi sayısı gümrük rejimi sayısına karşılık gelmelidir.

Malın taşıyıcısı veya motorlu aracın sürücüsü mukim olmayan ve STIR veya JShShIR sahibi olmayan biriyse, kişinin STIR veya JShShIR'sinin kaydedileceği yerde kod belirtilir.

Gümrük bölgesinde işleme gümrük rejiminden sonra Özbekistan malı (Özbekistan'da üretilen mallar) statüsündeki işlenmiş ürünlerin ihracatı, ihracat gümrük rejimine uygun olarak gerçekleştirilir, diğer durumlarda işlenmiş ürünler, gümrük bölgesinde yeniden işlenmek üzere ithal edilen mallar, eşyanın yeniden ihracatı, malın atık ve artıklarının yeniden ihracatı gümrük rejimi uyarınca gerçekleştirilir. (Kun.uz)

Karara ilişkin bağlantı: https://lex.uz/docs/6535498