Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Arjantin Ülke Vergisi ve Bazı Tarım Ürünleri İçin Yeni Döviz Kuru

24 Temmuz 2023 tarihli ve 56978/23 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 377/2023 sayılı Kanun çerçevesinde, Ülke Vergisi (Pais tax), mal ve bazı hizmet ürünleri ithalatını da kapsayacak şekilde genişletilmiş ve aynı tarihli 56979/23 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 378/2023 sayılı Karar ile soya fasulyesi hariç olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatı için daha yüksek bir döviz kuru belirlenmiştir.  

1. Arjantin hükümeti tarafından, Uluslararası Para Fonu ile zorlu müzakereler ve uluslararası rezervlerdeki keskin düşüş çerçevesinde, 24 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla mal ve hizmet ithalatı için yeni vergiler uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, 24 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ithalatçıların ilave olarak ödemesi gereken vergiler şunlardır:   

-Hizmetler: %25 ekstra vergi uygulanacaktır. Arjantin dışından bir hizmet sözleşmesi yapan hizmet ithalatçısı, resmi döviz kuruna ilaveten %25 vergi ödeyecektir. Örneğin, 24 Temmuz 2023 tarihinde resmi döviz kuru 1 ABD Doları karşılığı 269 Arjantin Pesosu olup buna %25 ilave edildiğinde 336,25 Arj. Pesosuna karşılık gelmektedir. (Serbest piyasa kuruna göre doların değeri 540 peso civarındadır. )   Navlun (%7,5 oranında vergilendirilmekte), sağlık ve eğitim (muaf) ve uluslararası sanatçıların performansları (zaten %30 oranında vergilendirilmekte) dahil olmak üzere bazı hizmetler bu uygulamadan muaftır.  

-Mal İthalatı: %7,5 ekstra vergi uygulanacaktır. Mal ithal eden bir firma resmi döviz kuru bedeline %7,5 oranında vergi ekleyerek ödeme yapacaktır.  Yakıtlar, yağlayıcılar ve temel gıda sepetindeki ürünler dahil olmak üzere bazı ürünler muaftır. Diğer taraftan, bu vergi, ABD Dolarını Arjantin Merkez Bankası’ndan almak yerine kendi dolarlarıyla ödeme yapan ithalatçılar için geçerli değildir. Üretim zincirlerinde kullanılmak üzere ithal edilen ve daha sonra mamul olarak ihraç edilen mallara %7,5 vergi uygulanmayacaktır. Bu kapsama, yağ üretmek için ithal edilen soya fasulyesi ve araçlarda kullanılan piller dahildir. Şirketler bu avantaja erişmek için önce kendi dolarlarını kullanarak veya tedarikçiden finansman sağlayarak ithalat bedelini ödemeli ve ardından ihracat gelirini tahsil etmelidir.

 2. Tarım ürünleri ihracatı için hükümet, 24 Temmuz 2023 tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar,  yeni bir  doları değeri belirlemiştir. Yeni döviz kuruna göre, ihracat bedeli 340 Arjantin Pesosu olacaktır. Uygulama, Arjantin'deki bölgesel ekonomiler, yerba mate, mısır, şaraplar, narenciye, pirinç, çay, pamuk, yün, bitkisel ve hayvansal yağlar, tütün, hayvancılık ürünleri, tahıllar ve odun gibi geleneksel yerel ürünlerin üreticilerini de içermektedir. Resmi tahminlere göre, bu uygulama ile 2 milyar ABD Doları ihracat ve yaklaşık 1,3 milyar Arjantin Pesosu vergi geliri sağlanabilecektir. Böylelikle hükümet tarafından tarımsal dolar döviz kuru beşinci kez belirlenmiştir. Arjantin Hükümeti tarafından uygulanan Ülke Vergisi (Pais Tax) ile döviz alımları vergilendirilmekte ve sosyal kapsayıcılık teşvik ve finanse edilmektedir. Bu kapsamda, Arjantin'de 16 farklı döviz kuru bulunmakta olup ekonomi, hareket kabiliyetini azaltan yoğun bir düzenlenleme altındadır. Tedbirlerin amacı arasında, döviz kurundaki iyileşme sayesinde ihracat teşvik edilirken, aşırı stoktan kaçınmak için ithalatı daha pahalı hale getirilerek ticaret hadlerini iyileştirmek, uluslararası rezerv birikimini artırmak, dolara erişimi daha pahalı hale getirerek genelleştirilmiş bir devalüasyondan kaçınmak, kıt uluslararası rezervleri üretim için kullanmak ve dolar cinsinden tasarruftan vazgeçirmek olduğu ifade edilmektedir.