Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

VW Grubu-Güncel Gelişmeler

Almanya/Wolfsburg merkezli ve bünyesinde 12 otomotiv markasını bulunduran VW grubunun tüm dünyadaki satışları, 2020 yılında korona salgını nedeniyle oluşan ekonomik belirsizlik ve talep daralması sonucunda 2019 yılına göre %15,2 oranında azalmış ve toplamda 9.3 milyon araç satılmıştır. Bununla birlikte, grubun ana markası olan VW marka araç satışları da, 2020 yılında 2019 yılına göre %15,1 oranında düşüş göstermiştir. 2020 yılında 5 milyon 300 bin adet VW marka yolcu aracı satışı yapılırken bu rakamın 2019 yılı rakamının 1 milyon adet altında kaldığı görülmektedir. Grubun, Avrupa satışlarıyla Çin satışları karşılaştırıldığında, korona salgınının kontrol altına alındığı Çin’de Avrupa satışlarına göre daha olumlu bir tabloyla karşılaşılmaktadır. 2020 yılında Çin’de, bir önceki seneye göre  VW marka araç satışları sadece yılın bir çeyreğinde %23, 4 oranında azalırken grup satışları toplamda %9,9 oranında azalış göstermiştir.

Almanya Federal Motorlu Ulaşım Otoritesi tarafından, 2020 yılında bir önceki yıla göre VW marka araçların yeni kayıt işlemlerinde %21,3 oranında düşüş yaşandığı bildirilmiş olup, buna rağmen 2020 yılında, Almanya’da otomotiv sektöründe %18 pazar payıyla VW markası liderliğini korumuştur.

Diğer taraftan, grubun gelecek stratejisini yönlendirdiği elektrikli ve hibrid araç satışlarında olumlu gelişme yaşanmış ve 2020 yılında, bir önceki yıla göre elektrikli araç satışı 232 bin adet ile 3 kat, hibrid araç satışı ise 190 bin adet ile %158 oranında artış göstermiştir. VW grubunun ikinci büyük hissedarı olan Aşağı Saksonya Eyaleti adına VW Denetleme Üyesi olarak görev yapmakta olan Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil tarafından da grubun önümüzdeki dönemde tamamıyle  elektrikli araç üretimine yöneleceği bildirilmiştir.

Bununla birlikte, imalatçıların ve tedarikçilerin mümkün olduğunca kısa sürede elektrikli araç üretimine geçmekte göstereceği başarının 2030 yılında Alman otomotiv sanayinin kaderini belirleyeceği,  halihazırda grubun toplam satışlarının %60’ını oluşturan içten yanmalı motor teknolojisinden on yıl içerisinde tamamiyle elektrikli araçlara geçişin kolay bir süreç olmadığı, VW Yürütme Kurulu’nun önümüzdeki beş senelik dönemde yatırım için ayrılan 150 milyar Avro tutarındaki meblağın yarısının alternatif sürüş ve networking gibi yeni teknolojiler için harcanması kararının onaylandığı, grubun geleneksel üretim alanlarında işgücü sayısının azaltılmasına başlandığı, diğer taraftan;  Norveç, Fransa ve diğer ülkeler gibi içten yanmalı motorlu araçların belirli bir tarihten sonra satışına getirilen yasağın ise iklimin korunması ve hava kirliliğinin azaltılması adına siyasi kararlar alınarak yapıldığı ancak içten yanmalı motorlu araçların satışının yasaklanmasına ilişkin bir tarih belirlenmesinin  Almanya için gerekli olmadığı, "Euro 7’ standardının kısa bir süre için, sınırlı bir çevresel fayda ile ve sektöre milyar dolarlık bir harcama ile getirilmesinin yanlış olduğu ifade edilmiştir.