Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Demiryolu Altyapı İşletmesi Infrakos Sha.A. İki Demiryolu Hattı İçin Tasarım Hizmeti Alacaktır.

Kosova Demiryolu Altyapı İşletmesi INFRAKOS SHA.A. İki demiryolu hattı İçin 2.000.000 Avro değerinde ön tasarım hizmeti alacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2664530 bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.