Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

2020 Yılı Azerbaycan'ın GSYİH Hakkında

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi tarafından yayımlanan verilere göre, Azerbaycan'ın 2020 yılı GSYİH'sı 2019 yılına göre %4,3 azalma göstererek 72.432,2 milyon Manat (42.607,2 milyon Dolar) olarak gerçekleşmiştir. Kişi başına düşen GSYİH 7.262,8 Manat (4.272,2 Dolar) olmuştur. Söz konusu dönemde, GSYİH petrol/gaz dışı sektörde %2,6, petrol/gaz sektöründe ise %7,0 oranında azalmıştır.

GSYİH'nın %33,7'si sanayi, %11,5'i ticaret ve ulaşım araçlarının tamiri, %7,7'si inşaat, %7,1'i ulaştırma ve depo,  %6,9'u tarım, orman ve balıkcılık,  %2,0'si telekomünikasyon ve iletişim, %1,2'si turizm, %20,2'si ise diğer sektörlerde üretilmiş olup, ürün ve ithalat vergileri ise GSYİH'nın %9,7'sini oluşturmuştur.