Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Demir Yolları Ofisi (Oncf) Tarafından, Trenlerin Temini Ve Bağlı Olan Hizmetlerin Sağlanması İçin Rekabetçi Diyalog Prosedürüne Kabul Edilmek Üzere Yarışma Çağrısı Açıldı

Fas Demir Yolları Ofisi (ONCF) Tarafından, Trenlerin Temini Ve Bağlı Olan Hizmetlerin Sağlanması İçin Rekabetçi Diyalog Prosedürüne Kabul Edilmek Üzere Yarışma Çağrısı Açılmıştır. Bu yarışma çağrısı, tren teminine ek olarak, demiryolu araçlarının bakımına ilişkin uzun vadeli bir ortaklığın kurulması ve Fas'ta trenlerin üretimine ilişkin ihracat hedefiyle bir endüstriyel üretim tesisinin inşaatı ve demiryolu ekosisteminin geliştirilmesini kapsayacaktır; projenin maliyetine ilişkin ön tahmin, vergi hariç 16.000.000.000 Fas dirhemi olup, bu tutar aşağıdaki şekilde dağıtılmaktadır:

 

                                                                                                Bütçe (Vergi Hariç)

Lot1: Yüksek hızlı trenler/şehirlerarası trenler                              8.380.000.000,00 Fas Dirhemi (Yaklaşık 825,96 Milyon ABD Doları)

Lot2: Hızlı servis ve metropol hizmetlerine yönelik trenler (RER)    7.620.000.000,00 Fas Dirhemi (Yaklaşık 751,05 Milyon ABD Doları)

                                                                                                  16.000.000.000,00 Fas Dirhemi (Yaklaşık 1,57 Milyar ABD Doları)

Yarışma çağrısı aşamasında, banka teminatı verilmesine gerek olmadığı, rekabetçi diyalog aşamasına katılmaya uygun olan yarışmacıların, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Kurumuna “Règlement de Consultation” dokümanında belirtilen koşullara göre bir banka garantisi sunmaları gerektiği; adayların rekabetçi diyalog prosedürüne bireysel olarak ya da grup şeklinde katılabilecekleri bilgilendirilmiştir.

Fas Ulusal Demiryolları Ofisinin, ihaleyi aşağıdakilerden oluşan iki bolüme (Lot) ayırdığı ve rekabetçi diyalog prosedürünün sonunda tüm hizmetler için tek bir üreticiye verileceği bildirilmiştir:

 

Bölüm/Lot                  Ürünler                      Adet              Kesin bölümler              Şartlı bölümler

1                      Yüksek hızlı trenler              18                          12                              6

                        Şehirlerarası trenler            40                          40

 

2                    Hızlı servis trenleri (RER)      60                          50                                10

                     Metropol hizmetlerine            50                          30                                20

                     yönelik trenler (RER)

 

Söz konusu araçların tahmini teslim süresinin dört yıl olduğu; sözleşmenin imzalanmasının tahmini başlangıç ​​tarihinin 31 Temmuz 2024 olduğu bilgisi verilmiştir.

Fas Ulusal Demiryolu Ofisi RA- versiyon 03'ün 06.02.2023 tarihinde uygulamaya konulan Alımlar Yönetmeliğinin 83. maddesi hükümleri uyarınca, rekabetçi diyalog prosedürünün ilk aşaması, kabul edilen adayların seçilmesi amacıyla bir yarışma çağrısından oluşturulduğu belirtilmiştir.

İhale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ihalenin “Règlement de Consultation” dokümanında belirtildiği gibi düzenlenmesi gerektiği; adayların başvuruları Fransızca dilinde ve aşağıdaki iki yöntemden biriyle sunmaları gerektiği bildirilmiştir:

-Kamu ihaleleri (www.marchespublics.gov.ma) portalı üzerinden elektronik olarak başvurulabileceği veya,

-Fiziki olarak, “Cellule COD, Direction des achats de l’Office National des Chemins de Fer” teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce rekabetçi diyalog komisyon başkanına başvuruların teslim edilebileceği; fiziki olarak sunulan başvuruların çıkarılabilir depolama ortamında kayıtlı dijital versiyonları ile birlikte olması gerektiği vurgulanmıştır.

16 Şubat 2024 saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohammed Triki Agdal, Rabat adresinde bulunan Rabat Eğitim ve Beceri Geliştirme Enstitüsü açılacağı hususlarına yer verilmiştir.

Her potansiyel adayın, bu yarışma çağrısına veya ilgili dosyasına ilişkin herhangi bir bilgi talebini, Fas Demir Yolları Ofisi e-posta adresine DC-PARAM@oncf.ma gönderebileceği bildirilmiştir. Bu bilgi talebi, başvuru zarflarının açılmasından en az 7 gün önce gönderilmesi şartıyla kabul edilebilir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen söz konusu ihalenin tüm dokümanlarının aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=751494&orgAcronyme=o8p