Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Demir Yolları Ofisi (Oncf) Tarafından Meknes Şehrinde Meknes Yeni Tren Garı İnşaatına İlişkin İhale Açıldı

Fas Demir Yolları Ofisi (ONCF) Tarafından Meknes Şehrinde Meknes Yeni Tren Garı İnşaatına İlişkin İhale Açılmıştır.

Ofis tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyalarının, kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma indirilerek temin edilebileceği veya adı geçen ofisin web sitesinden (www.oncf.ma) “Règlement de Consultation” dokümanının "Introduction de Modifications" maddesinde belirtilen şartlara göre erişilebildiği,  ihaleye katılması için aday tarafından 2.658.600,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 265.141,70 ABD Doları) teminat olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 177.240.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 17,67 Milyon ABD Doları) olduğu; adayların www.marchespublics.gov.ma web sitesi üzerinden zorunlu olarak başvurmaları gerektiği, fiziki olarak sunulacak başvuruların kabul edilmeyeceği, Fas’ta yerleşik aday firmaların, Ekipman ve Su Bakanlığı tarafından verilen yapı ve inşaat şirketlerinin Yeterlilik ve Sınıflandırma Sertifikasının aslına uygun nüshasını sunmaları gerektiği bildirilmiştir:

Sektör                   Yeterlilik                     Sınıf

A: Construction                A3                                S

25 Aralık 2023 günü saat 11:00’de (Yerel saat) Meknes tren garına ziyaret yapılacağı, 10 Ocak 2024 günü saat 9:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyurusuna yazımız ekinde yer verilmiş olup ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=759295&orgAcronyme=o8p