Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas’ta, Jerada Ili Ain Beni Mathar Yerel Hastanesinin İnşaat İşinin Tasarımı, İzlenmesi ve Kontrolüne İlişkin İhale Açıldı

Fas’ta, Jerada ili Ain Beni Mathar Yerel Hastanesinin İnşaat İşinin Tasarımı, İzlenmesi ve Kontrolüne ilişkin ihale açılmıştır.

Mimari yarışma dosyasının, doğu bölgesindeki Oujda şehrindeki Rue Port Saïd adresinde bulunan Sağlık ve Sosyal Koruma Bölge Müdürlüğüne bağlı mali kaynaklar biriminden “l’unité des ressources financières relevant de la direction régionale de la santé et de la protection sociale à la région de l’oriental” ya da kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) temin edilebileceği belirtilmiş olup yapılacak işin yürütülmesi için tahmini maksimum bütçe, vergiler hariç: 96.702.160,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 9.604.998 USD’dir. Mimari dosyaların içeriği, sunumu ve teslimi, 2-22-431 Sayılı Kararnamenin kamu ihalelerine ilişkin 124'üncü maddesi hükümlerine uygun olmalıdır.

Yarışmacı mimarlarca dosyalar:

- Sağlık Bakanlığı Doğu Bölgesi Bölge Müdürlüğü Mali Kaynaklar, Lojistik ve Ortaklık Daire Başkanlığı'na makbuz karşılığında teslim edilir, veya;

- İadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yukarıda belirtilen Birime gönderilir.

Yarışmacıların dosyalarının alınması için son tarih 17.01.2024 saat 15:00’dır.

İhaleye ilişkin zarflar, 18 Ocak 2023 tarihi saat 10:00’da Doğu Bölgesinde bulunan Sağlık ve Sosyal Koruma Bölge Müdürlüğünün toplantı salonunda açılacaktır.

10.01.2024 tarihinde saat 11.00'de saha ziyareti planlanmaktadır. Toplantı yeri Jerada İli Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı İl Delegasyonu'dur. Sağlanacak destekleyici belgeler, mimari yarışma yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen belgelerdir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyurusuna ekte yer verilmiş olup ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=759789&orgAcronyme=q9t