Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Elektrik ve İçme Suyu Ofisi -Elektrik Departmanı- Tarafından, Önümüzdeki Dönemde Kurulması Beklenen Nador West Med (Nwm) Trafo Merkezi İçin 225Kv İletim Hatlarının İnşası İçin İhale Açıldı

Fas Elektrik ve İçme Suyu Ofisi -Elektrik Departmanı- tarafından, önümüzdeki dönemde kurulması beklenen Nador West Med (NWM) trafo merkezi için 225kV iletim hatlarının inşası için ihale açılmıştır.

Ofis tarafından açıklanan ihale duyurusunda, projenin, aşağıdaki gibi iki lot şeklinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir:

-1. lot: yaklaşık 31 km uzunluğunda tek devreli 225kV hattın (Selouane-NWM) inşası,

-2. lot: yaklaşık 126 km uzunluğunda çift devreli 225kV hattın (Bourdim-NWM) inşası

Ofis tarafından projenin tahmini bütçesi ve ihaleye katılması için aday tarafından yatırılması gereken güvence miktarı aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır:

 

                                Tahmini Bütçe                                                          Güvence Miktarı

  1. lot        51 192 000,00 Dirhem (yaklaşık 5 Milyon ABD Doları)     1 Milyon Dirhem (yaklaşık 99 Bin ABD Doları)
  1. lot  229 680 000,00 Dirhem (yaklaşık 22,72 Milyon ABD Doları)    2,5 Milyon Dirhem (yaklaşık 247 Bin ABD Doları)

 

Ofis tarafından açıklanan ihale duyurusunda, 19 Aralık 2023 günü saat 10:00’da (Yerel saat) “71, Boulevard Moulay Slimane - Roches Noires - Casablanca - Maroc” adresinde bulunan Fas Elektrik ve İçme Suyu Ofisi -Elektrik Departmanında bir hazırlık toplantısının düzenleneceği, 21 Aralık 2023 günü saat 10:00’da (Yerel saat) projenin yerine ziyaret yapılacağı, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) veya Fas Elektrik ve İçme Suyu Ofisi -Elektrik Departmanının web sitesinden (www.one.ma) indirilerek ya da “65 rue Othman Ben Affan 20000 Casablanca” adresinde bulunan İhale ve Tedarik Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin “Règlement de Consultation” dokümanına uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların “Bureau d’Ordre de la Direction Approvisionnements et Marchés de l’ONEE Branche Electricité, 65 rue Othman Ben Affan 20000 Casablanca” adresinde bulunan genel evrak bürosuna taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese teslim edebileceği, 17 Ocak 2024 saat 09:00’da (Fas saati ile) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, kapalı alanda açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

İhale veya ihale dosyasına ilişkin herhangi bilgi talebi bulunması halinde, “Service Achat Projets Réseaux Transport et Distribution, Direction Approvisionnements et Marchés de l’Onee Branche Electricité, 65 rue Othman Ben Affan 20000 Casablanca, Maroc, Tel: +212522668359, Faks: +212522433112, E-posta: archich@onee.ma” adresinde bulunan İhale ve Tedarik Müdürlüğü, İletim ve Dağıtım Ağı Projeleri Alım Şubesi ile temasa geçilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyurusuna ekte yer verilmiş olup söz konusu ihalenin tüm dokümanlarının aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=759792&orgAcronyme=d4q