Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu 2021-2025 Programı Açıklanmıştır.

Dünyanın en büyük varlık fonları arasında yer alan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF); öz sermaye yatırımı, kredi, garanti ve kamuya fon tahsisi yoluyla ülkenin endüstriyel ve kalkınma projelerinin en önemli finansörü konumdadır. 2020 yılı itibariyle fonun yönetimi altındaki varlıklarının toplam değeri yaklaşık 400 milyar ABD doları (dolar) seviyesindedir. Ülkenin stratejik yatırımlarının finansmanında da kullanılan PIF’in 5 yıllık hedeflerinin yer aldığı 2021-2025 Programı onaylanmıştır.

Programda, fon varlıklarının 2025 yılının sonuna kadar yaklaşık 1,1 trilyon dolara çıkarılması, yerel ekonomiye en az 40 miyar dolar yatırım yapılması, kümülatif olarak yerel yatırımlara 200 milyardan fazla finansman sağlanması, petrol dışı sektörlerin gayri safi yurtiçi hasılaya katkısının 320 miyar dolara çıkarılması, doğrudan ve dolaylı olarak 1,8 milyon yeni istihdam yaratılması ve fonun portföyünde yer alan şirketlerde %60 yerli girdi kullanımının temin edilmesi hedefleri yer almaktadır.

Öte yandan programda; havacılık ve savunma, otomotiv, taşımacılık ve ulaşım, gıda ve tarım, inşaat, eğlence, turizm, sağlık, tüketici ürünleri ve perakendecilik, gayri menkul, maden ve metal, telekom, medya ve teknoloji ile finans ülkenin mevcut kapasitesinin geliştirilmesinde öncelik verilecek sektörler olarak sıralanmaktadır.