Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

2020 Yılında Avustralya'nın İthalatı Düşerken Ülkemizin Avustralya'ya Yönelik İhracatı Arttı.

Avustralya İstatistik Bürosu'nun 2020 yılı Aralık ayı geçici verilerine göre;

Avustralya’nın 2020 yılı Aralık ayı ihracatı Kasım ayına göre 4.901 milyon AUD ve %16 oranında artarak 30.026 milyon AUD’dan 34.927 milyon AUD’a yükseldi. Söz konusu artışta, ihracatı 2.752 milyon AUD (%22) artan metal cevherleri,  815 milyon AUD (%216) artan tahıllar, 762 milyon AUD (%26) artan kömür ile 173 milyon AUD (%6) artan doğalgaz etkili oldu. Metal cevheri ihracat artışında, toplam cevher ihracatının %82'sini oluşturan ve ihracatı 2.165 milyon AUD artışla 12.510 milyon AUD'a yükselen ve hem miktar hem de ihracat birim fiyatı artış gösteren demir cevheri en önemli rolü oynadı. 2020 yılı Aralık ayı ihracatında ki rekor artış ise, başta Rusya olmak üzere tahıl üreticisi ülkelerdeki olumsuz iklim koşullarına bağlı olarak Avustralya buğdayına talebin artması sonucunda tahıl ürünleri ihracatında kaydedildi. Tahıllardaki artışta, 604 milyon AUD (%423) artışla buğday ile 182 milyon AUD (% 254) artışla arpa önemli paya sahip oldu. Avustralya'nın en önemli ihracat kalemlerinden kömür için en büyük müşteriler konumunda olan Japonya (236 milyon AUD -% 27), Hindistan (272 milyon AUD -% 38) ve Güney Kore’ye (148 milyon AUD -%48) yönelik ihracatlarda da artış yaşandı. Avustralya’nın en önemli ihracat pazarları olan Çin, Japonya, ABD ve Hindistan’a yönelik ihracat 2020 yılı Aralık ayında artarken, G. Kore’ye yönelik ihracat ise geriledi. Avustralya’nın ülkemize yönelik ihracatı ise, 2020 yılı Aralık ayında Kasım ayına göre %67,7 oranında artışla 36 milyon AUD’dan 61 milyon AUD’a yükseldi.

2020 yılı Aralık ihracatı, geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre ise, ihracatı 3.603 milyon AUD (%31) artan metal cevherleri, 689 milyon AUD (%137) artan tahıllar ile  612 milyon AUD (%30) artan parasal olmayan altının etkisiyle, 860 milyon AUD ve %3 oranında artış kaydetti.

Bu kapsamda 2020 yılı geçici verine göre, 2020 takvim yılı ihracatı 2019 yılına göre % 6,8 oranında gerileme ile 389,9 milyar AUD’dan 363,5 milyar AUD’a düşmüş oldu. Buna karşın, Avustralya’nın ülkemize yönelik ihracatı ise %18 oranında azalışla 490 milyon AUD’dan 402 milyon AUD’a geriledi.

Avustralya’nın 2020 yılı Aralık ayı ithalatı Kasım ayına göre 2.521 milyon AUD ve %9 oranında azalarak 28.492 milyon AUD’dan 25.971 milyon AUD’a geriledi. Söz konusu düşüşte ithalatı, 1.003 milyon AUD (%74) azalan ulaşım araçları,  511 milyon AUD (%23) azalan telekomünikasyon ve ses ekipmanları ile 229 milyon AUD (%12) azalan petrol en önemli rolü oynadı. Söz konusu azalışta, ulaşım araçları arasında uçaklar, telekomünikasyon ve ses ekipmanı içinde cep telefonları önemli pay sahibi iken, düşük güç üreten makineler, tıbbi ve ilaç ürünleri, elektrikli makineler ile güneş panellerinde ve hücreleri diğer ithalatı azalan eşyalar oldu. Buna karşın, özel makineler ile  karayolu  taşıtlarının ithalatında artış görüldü. Keza, karayolu taşıtı ithalatı, Aralık ayında %2 oranında artışla 3.727 milyon AUD’a yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Avustralya’nın en çok ithalat yaptığı ülkelerden, Çin, ABD  ve Almanya’dan ithalat düşerken, Japonya ve Tayland’dan yaptığı ithalat ise artış kaydetti. Çin’den yapılan ithalattaki düşüş, ağırlıklı olarak cep telefonları olmak üzere telekomünikasyon ve ses ekipmanlarından kaynaklanırken, ABD'den uçak ithalatı, Almanya'dan ise karayolu taşıtları ile tıbbi ve ilaç ürünleri ithalatındaki gerileme ithalat düşüşüne neden oldu. Buna karşın, Japonya ve Tayland'dan yapılan ithalat ise bu ülkelerden yapılan özellikle karayolları taşıtları ithalatına bağlı olarak artış kaydetti. Avustralya’nın ülkemizden yaptığı ithalat ise, 2020 yılı Aralık ayında Kasım ayına göre %33 oranında artışla 90 milyon AUD’dan 120 milyon AUD’a yükseldi.

2020 yılı Aralık ayı ithalatı, ithalatı 2.208 milyon AUD (%58) petrol ve 777 milyon AUD (%68) düşen ulaşım ekipmanı ile bu düşüşleri sırasıyla ithalatları 860 milyon AUD (%30) 344 milyon AUD (%29) artarak telafi eden karayolu taşıtları ve çeşitli mamul ürünler sonucunda, geçtiğimiz yılın Aralık ayına yakın bir seviyede gerçekleşmiştir.

Bu kapsamda 2020 yılı geçici verine göre, 2020 takvim yılı ithalatı 2019 yılına göre %4,6  oranında gerileme ile 307,5 milyar AUD’dan 293,4 milyar AUD’a düşmüş oldu. Buna karşın, Avustralya’nın ülkemizden gerçekleştirdiği ithalat ise %2,8 oranında artışla 1,1 milyon AUD’dan 1,13 milyon AUD’a yükselmiş oldu.